Banner_subpages
Aktuelles

Bitte Jahr wählen


06.03.2018
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem podatkowym SPCG.

W wydaniu lutowym analizujemy następujące tematy:

1) Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Dochód zagranicznego funduszu inwestycyjnego z tytułu udziału w spółkach kapitałowych nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy o CIT.
  • Cesja prawa do dywidendy a obowiązki płatnika po stronie spółki wypłacającej dywidendę.

2) Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę.
  • Opodatkowanie dochodu z tytułu zbycia nieruchomości po śmierci jednego z małżonków – interpretacja ogólna.

3) Podatek od towarów i usług
  • Przekazanie wkładu własnego liderowi konsorcjum nie stanowi usługi w rozumieniu Ustawy o VAT.
  • Usługi zarządzania nieruchomościami należącymi do funduszu inwestycyjnego nie podlegają zwolnieniu z VAT.