Banner_subpages
Aktuelles

Bitte Jahr wählen


03.04.2018
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera SPCG z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W wydaniu marcowym rozwijamy następujące tematy:

WYBRANE ORZECZENIA
  • ZUS może podważyć samozatrudnienie, jeśli warunki pracy nie odpowiadają specyfice działalności gospodarczej.
  • Im wyższe stanowisko, tym większe znaczenie zaufania do pracownika.
  • Warto uważać na słowa przy zwalnianiu pracownika.
  • Opodatkowanie ugody pozasądowej regulującej płatności związane z wypadkiem przy pracy.

AKTUALNOŚCI
  • Rewolucyjne projekty Kodeksu Pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe wydają się być nieuchronne.

ZMIANY LEGISLACYJNE
  • Nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.

PROJEKTY ZMIAN LEGISLACYJNYCH
  • Zasiłek chorobowy w miejsce wynagrodzenia chorobowego dla ciężarnej pracownicy.