Banner_subpages
Aktuelles

Bitte Jahr wählen


04.04.2018
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem newslettera SPCG z zakresu prawa podatkowego.

W marcowym wydaniu poruszamy następujące tematy:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

  • Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej nie generuje przychodu po stronie podmiotu wnoszącego wkład – interpretacja ogólna.
  • Umowa rachunku bankowego powinna być traktowana jak pożyczka w rozumieniu przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  • Przychód ze sprzedaży kryptowalut należy zaliczyć do kategorii przychodów z praw majątkowych.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
  • Brak rejestracji kontrahenta jako podatnika VAT nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego.
  • Zwolnienie podmiotowe z art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT może mieć zastosowanie tylko do osób mających miejsce zamieszkania w Polsce.

ORDYNACJA PODATKOWA
  • Czynność egzekucyjna dokonana na podstawie decyzji, która następnie została uchylona, nie przerywa biegu terminu przedawnienia.