Banner_subpages
News

Choose Year


2018-03-13
Prawnicy kancelarii SPCG rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu regulacji AML.
W ramach współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), organizacją rynku kapitałowego, która reprezentuje fundusze inwestycyjne w Polsce, kancelaria SPCG już po raz kolejny przeprowadziła szkolenie, tym razem w zakresie nowych przepisów dotyczących zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy p.t. „AML - aktualny stan prawny oraz praktyczne aspekty nowych regulacji, istotne dla TFI oraz agentów transferowych”.

Tematykę przedstawili mec. Bogumiła Górnikowska, Senior Associate oraz mec. Artur Zapała, Partner SPCG a główne zagadnienia dotyczyły regulacji zawartej w Dyrektywie 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. (IV Dyrektywa AML) i jej wpływu na nową polską ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie odbyło się 1 marca 2018 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnikami byli menedżerowie z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i Agentów transferowych należących do IZFiA oraz z firm zewnętrznych.

Uczestnikom i organizatorom bardzo dziękujemy.