Banner_subpages
News

Choose Year


2018-06-07
Co dalej z frankowiczami? VI Kongres Prawa Bankowego i Informacji.

W środę 6 czerwca br., pod auspicjami Związku Banków Polskich, po raz szósty obradował Kongres Prawa Bankowego i Informacji.


Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2018
Mec. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich, fot. Marzena Stokłosa/ZBP

Dyskutowane były m. in. sposoby rozwiązywania problemu klauzul niedozwolonych w umowach bankowych, zmiany w regulacjach dotyczących egzekucji sądowej i komorniczej, a także spory wokół walutowych kredytów hipotecznych.

Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2018
Dr Tomasz Spyra, Partner w SPCG, fot. Marzena Stokłosa/ZBP

Niemałe kontrowersje budzą podnoszone przez niektórych kredytobiorców żądania uznania nieważności umowy kredytowej. W jakich sytuacjach opcja taka może wchodzić w grę i czy faktycznie rozwiązanie stosunku umownego przez sąd byłoby opcją korzystną dla klienta? Ten temat w swoim wystąpieniu podjął mec. Tomasz Spyra, Partner w SPCG.

Więcej informacji o Kongresie w materiale Centrum Prawa Bankowego i Informacji.