Banner_subpages
News

Choose Year


2017-11-16
Mec. Zofia Matyja, adwokat w kancelarii SPCG, laureatką konkursu Rising Stars - prawnicy jutra 2017!
More
2017-11-06
SPCG wygrała dla Tesco Polska przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie kolejny spór dotyczący dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych) i upustów logistycznych.
More
2017-11-06
Sąd Najwyższy uwzględnił skargi kasacyjne dziesięciu banków reprezentowanych przez kancelarię SPCG w precedensowej sprawie z zakresu prawa konkurencji, dotyczącej opłaty interchange (karty płatnicze).
More
2017-10-24
Rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wśród przyczyn, jakie legły u podstaw planowanych zmian, Rada Ministrów wskazuje, przede wszystkim, na potrzebę usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i wzmocnienia zasady koncentracji materiału procesowego.
More
2017-10-20
SPCG advised Mayr-Melnhof Packaging Int. GmbH and one Polish entity from its capital group during a transaction consisting of acquisition of a production plant (organized part of the enterprise) and acquisition of real estate from ASG Poland S.A.
More
2017-10-20
SPCG won a lawsuit before the Court of Appeals in Łódź on behalf of Socrates Investment S.A, concerning a demand for payment of over PLN 3,400,000 (plus interest) in reference to payment of dividend due to the current and past shareholders of PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. and other companies belonging to the PGE's capital group.
More