Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


06-11-2017
SPCG wygrała dla Tesco Polska przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie kolejny spór dotyczący dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych) i upustów logistycznych.
SPCG reprezentowała sieć Tesco Polska w sporze dotyczącym dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych) oraz upustów logistycznych związanych z przejęciem przez sieć obowiązku realizacji dostaw towarów dostawcy z magazynu centralnego sieci handlowej do poszczególnych sklepów Tesco Polska.

Orzekający w sprawie Sąd pierwszej instancji oraz Sąd Apelacyjny w Krakowie w pełni podzieliły zarzuty Tesco Polska wskazując, że upust logistyczny oraz bonus (premia pieniężna) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży stanowią w istocie rabat, który wchodzi w skład marży handlowej w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, a ich pobieranie nie narusza interesów dostawcy w rozumieniu art. 3 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W konsekwencji żądanie zwrotu na rzecz dostawcy bonusów od obrotu oraz takich upustów udzielonych sieci handlowej zostało w całości oddalone. Oddalona została także apelacja strony powodowej od korzystnego dla sieci handlowej wyroku Sądu pierwszej instancji.

Z ramienia SPCG sieć Tesco Polska reprezentowali dr Jakub Górski, Partner SPCG oraz mec. Paweł Węc, Senior Associate.