Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


22-01-2018
Kancelaria SPCG doradzała spółce z grupy Angel Poland przy transakcji nabycia położonych w centrum Krakowa nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 8,5 ha, przeznaczonych pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.
Transakcja obejmowała zawarcie umowy nabycia nieruchomości w toku trwających postępowań egzekucyjnych, jak również działania zmierzające do regulacji złożonego stanu prawnego nieruchomości i zwolnienia ciążących na nich obciążeń.
Po stronie kancelarii SPCG przy transakcji doradzali Partner mec. Piotr Kamiński oraz Senior Associate mec. Łukasz Przyborowski.