Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


30-01-2018
SPCG doradzała przy utworzeniu joint venture pomiędzy Lufthansa Technik AG i MTU Aero Engines AG.
Kancelaria SPCG doradzała w zakresie prawa polskiego przy utworzeniu joint venture pomiędzy Lufthansa Technik AG i MTU Aero Engines AG, która ma zajmować się usługami konserwacji, naprawy i remontów (MRO) silników turbowentylatorowych. Nowo utworzona spółka EME Aero Sp. z o.o. ma siedzibę w Polsce i będzie w przyszłości zatrudniała 800 pracowników. Strony umowy joint venture zainwestują kwotę około 150 milionów EUR do roku 2020.
Zespół SPCG pracował pod kierownictwem partnera dr Tomasza Spyry.