Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


10-06-2014
SPCG reprezentowała BNP Paribas Bank Polska S.A. przed KNF w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych.
Więcej
10-06-2014
Prof. Sławomir Dudzik, Partner SPCG, został powołany na stanowisko członka Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Więcej
08-06-2014
SPCG wygrała przed Sądem Najwyższym dla sieci Tesco precedensowy spór dotyczący dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu.
Więcej
30-05-2014
SPCG doradzała Shiloh Industries w związku z polskimi aspektami nabycia Finnveden Metal Structures AB z siedzibą w Gothenburgu, Szwecja.
Więcej
26-05-2014
SPCG doradzała akcjonariuszowi PTE WARTA S.A. przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa PTE Warta S.A. oraz przejęcia zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska.
Więcej
22-05-2014
SPCG reprezentowała Enterprise Investors w negocjacjach dotyczących objęcia pakietu akcji Nu-Med Grupa S.A., w której Enterprise Investors był mniejszościowym akcjonariuszem.
Więcej