Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


28-11-2017
Kancelaria SPCG włączyła się w realizację misji Fundacji Wspólnota Nadziei.
Więcej
16-11-2017
Mec. Zofia Matyja, adwokat w kancelarii SPCG, laureatką konkursu Rising Stars - prawnicy jutra 2017!
Więcej
06-11-2017
Sąd Najwyższy uwzględnił skargi kasacyjne dziesięciu banków reprezentowanych przez kancelarię SPCG w precedensowej sprawie z zakresu prawa konkurencji, dotyczącej opłaty interchange (karty płatnicze).
Więcej
06-11-2017
SPCG wygrała dla Tesco Polska przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie kolejny spór dotyczący dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych) i upustów logistycznych.
Więcej
24-10-2017
Rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wśród przyczyn, jakie legły u podstaw planowanych zmian, Rada Ministrów wskazuje, przede wszystkim, na potrzebę usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i wzmocnienia zasady koncentracji materiału procesowego.
Więcej
20-10-2017
Kancelaria SPCG wygrała prawomocnie przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi proces prowadzony na zlecenie Socrates Investment S.A. o zapłatę kwoty ok. 3.400.000 PLN plus należne odsetki z tytułu odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy należnej akcjonariuszom i byłym akcjonariuszom spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz innych spółek z grupy PGE.
Więcej