Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


30-05-2014
SPCG doradzała Shiloh Industries w związku z polskimi aspektami nabycia Finnveden Metal Structures AB z siedzibą w Gothenburgu, Szwecja.
Więcej
26-05-2014
SPCG doradzała akcjonariuszowi PTE WARTA S.A. przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa PTE Warta S.A. oraz przejęcia zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska.
Więcej
22-05-2014
SPCG reprezentowała Enterprise Investors w negocjacjach dotyczących objęcia pakietu akcji Nu-Med Grupa S.A., w której Enterprise Investors był mniejszościowym akcjonariuszem.
Więcej
24-04-2014
SPCG wygrała przed Sądem Najwyższym dla Gerium Polska Development S.A. spór z kontrahentem w zakresie nienależytego wykonania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.
Więcej
17-04-2014
W rankingu Rzeczpospolitej SPCG niezmiennie największą kancelarią w Małopolsce oraz w pierwszej dziesiątce w Polsce. Prof. Sławomir Dudzik z indywidualną rekomendacją z zakresu prawa konkurencji.
Więcej
16-04-2014
SPCG doradzała Ujastek Spółce z o.o., należącej do Funduszu Innova Capital, przy transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów Medikor III Spółki z o.o.
Więcej