Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


26-03-2014
SPCG doradzała Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu przy zawarciu umowy dotyczącej wybranych nieruchomości położonych na terenie Parku, porządkującej zaszłości wynikające z reformy leśnej z 1944 r.
Więcej
26-03-2014
SPCG wygrała dla sieci Tesco przed Sądem Najwyższym spór z syndykiem byłego wykonawcy hipermarketów o wielomilionowe kaucje gwarancyjne.
Więcej
18-02-2014
SPCG uzyskała dla T-Mobile Polska S.A. sądowy zakaz wykonywania części ugody Skarbu Państwa ze Sferia S.A. i jej akcjonariuszami oraz zakaz używania przez Sferia S.A. spornych częstotliwości.
Więcej
06-02-2014
SPCG doradzała spółkom z grupy METRO przy transakcji sprzedaży sieci hipermarketów real,- w Polsce na rzecz grupy Auchan.
Więcej
20-12-2013
SPCG doradzała w procesie łączenia spółek ZUE S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., pierwszym po nowelizacji przepisów ustawy o ofercie publicznej.
Więcej
13-12-2013
SPCG wygrała przed Sądem Najwyższym dla sieci Tesco precedensowy spór z siecią Lidl dotyczący stosowania przez Tesco reklamy porównującej ceny stosowane przez konkurencję.
Więcej