Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


20-12-2013
SPCG doradzała w procesie łączenia spółek ZUE S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., pierwszym po nowelizacji przepisów ustawy o ofercie publicznej.
Więcej
13-12-2013
SPCG wygrała przed Sądem Najwyższym dla sieci Tesco precedensowy spór z siecią Lidl dotyczący stosowania przez Tesco reklamy porównującej ceny stosowane przez konkurencję.
Więcej
26-08-2013
W dniach 23-25 sierpnia 2013 roku SPCG patronowała merytorycznie wydarzeniu Startup Weekend Warsaw, dotyczącemu projektowania stron internetowych i tworzenia oprogramowania.
Więcej
14-05-2013
SPCG reprezentowała KBC Verzekeringen NV, akcjonariusza PTE WARTA S.A. przy transakcji przejęcia zarządzania OFE Warta i sprzedaży przedsiębiorstwa PTE Warta na rzecz PTE Allianz Polska S.A.
Więcej
09-05-2013
SPCG reprezentowała Merlin.pl S.A. oraz jej akcjonariuszy w transakcji z Czerwona Torebka S.A. dotyczącej wniesienia akcji Merlin.pl aportem do spółki Czerwona Torebka S.A.
Więcej
27-03-2013
SPCG reprezentowała Enterprise Investors przy negocjacjach dotyczących nabycia mniejszościowego pakietu akcji spółki Nu-Med Grupa S.A., posiadającej ośrodek radioterapii w Elblągu.
Więcej