Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


06-11-2017
Sąd Najwyższy uwzględnił skargi kasacyjne dziesięciu banków reprezentowanych przez kancelarię SPCG w precedensowej sprawie z zakresu prawa konkurencji, dotyczącej opłaty interchange (karty płatnicze).
Więcej
24-10-2017
Rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wśród przyczyn, jakie legły u podstaw planowanych zmian, Rada Ministrów wskazuje, przede wszystkim, na potrzebę usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i wzmocnienia zasady koncentracji materiału procesowego.
Więcej
20-10-2017
Kancelaria SPCG doradzała Mayr-Melnhof Packaging Int. GmbH oraz polskiej spółce z grupy MM przy transakcji nabycia zakładu produkcyjnego (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) oraz transakcji nabycia nieruchomości od ASG Poland S.A.
Więcej
20-10-2017
Kancelaria SPCG wygrała prawomocnie przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi proces prowadzony na zlecenie Socrates Investment S.A. o zapłatę kwoty ok. 3.400.000 PLN plus należne odsetki z tytułu odsetek za opóźnienie w wypłacie dywidendy należnej akcjonariuszom i byłym akcjonariuszom spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz innych spółek z grupy PGE.
Więcej
06-10-2017
SPCG doradzała PKO BP S.A. w związku z udzieleniem kredytów na budowę budynku biurowego w ramach kompleksu „Wadowicka 3” przez Grupę Buma.
Więcej
22-09-2017
SPCG wygrała dla Termo Organiki sp. z o.o. kolejny spór dotyczący produkcji styropianu w „kropki”.
Więcej