Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


04-12-2017
Kancelaria SPCG doradzała grupie Dyskret Polska przy sprzedaży budynku biurowego Vinci Office Center w Krakowie.
Więcej
28-11-2017
Kancelaria SPCG włączyła się w realizację misji Fundacji Wspólnota Nadziei.
Więcej
16-11-2017
Mec. Zofia Matyja, adwokat w kancelarii SPCG, laureatką konkursu Rising Stars - prawnicy jutra 2017!
Więcej
06-11-2017
SPCG wygrała dla Tesco Polska przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie kolejny spór dotyczący dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych) i upustów logistycznych.
Więcej
06-11-2017
Sąd Najwyższy uwzględnił skargi kasacyjne dziesięciu banków reprezentowanych przez kancelarię SPCG w precedensowej sprawie z zakresu prawa konkurencji, dotyczącej opłaty interchange (karty płatnicze).
Więcej
24-10-2017
Rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wśród przyczyn, jakie legły u podstaw planowanych zmian, Rada Ministrów wskazuje, przede wszystkim, na potrzebę usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i wzmocnienia zasady koncentracji materiału procesowego.
Więcej