Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


22-09-2017
SPCG wygrała dla Termo Organiki sp. z o.o. kolejny spór dotyczący produkcji styropianu w „kropki”.
Więcej
15-09-2017
Umowy cywilnoprawne zostaną oskładkowane? Ministerstwo Finansów poinformowało o planach pełnego oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych. To może oznaczać rewolucję dla ponad 4.5m osób w Polsce, zarabiających lub dorabiających na tego typu kontraktach. Przeczytaj komentarz specjalistów kancelarii SPCG do tych zmian.
Więcej
07-09-2017
SPCG doradzała w zakresie polskich aspektów prawnych utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa (joint venture) pomiędzy GE Aviation, a spółką zależną Niemieckich Linii Lotniczych.
Więcej
07-09-2017
SPCG wygrała dla Tesco Polska spór przed sądem powszechnym o zapłatę ceny sprzedaży nieruchomości, który dotyczył skuteczności przerwania biegu przedawnienia roszczenia dochodzonego przed powoda sądem powszechnym w wyniku uprzedniego wytoczenia powództwa o to samo roszczenie przed sądem polubownym.
Więcej
25-08-2017
Kancelaria SPCG wygrała dla Miasta Oleśnicy przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu spór z Krzysztofem Gołębiem – Syndykiem masy upadłości TIWWAL sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, dotyczący kar umownych naliczonych Miastu Oleśnica za rzekome nieprzekazanie dokumentacji projektowej.
Więcej
10-08-2017
SPCG wygrała dla Leroy - Merlin Polska spór w arbitrażu z byłym dostawcą dotyczący dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych).
Więcej