Banner_subpages
Aktualności

Wybierz rok


10-08-2017
SPCG wygrała dla Leroy - Merlin Polska spór w arbitrażu z byłym dostawcą dotyczący dopuszczalności stosowania w obrocie przez sieci handlowe bonusów od obrotu (premii pieniężnych).
Więcej
15-06-2017
SPCG wygrała dla Deutsche Bank Polska przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie spór z Prezesem UOKiK dotyczący rzekomego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Więcej
15-05-2017
SPCG doradzała Grupie Aon w odniesieniu do polskich aspektów prawnych globalnej transakcji polegającej na sprzedaży platformy zarządzania świadczeniami oraz procesów biznesowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim na rzecz funduszy private equity powiązanych z Blackstone.
Więcej
09-05-2017
SPCG doradzało Mig Real Estate Sp. z o.o. przy zawarciu umowy o roboty budowlane z konsorcjum spółek Eiffage Polska Budownictwo S.A oraz Eiffage Polska Serwis Sp. z o.o.
Więcej
05-05-2017
SPCG wygrała dla Tesco Polska przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie spór z wykonawcą robót budowlanych dotyczący charakteru prawnego kaucji gwarancyjnych zabezpieczających należyte ich wykonanie.
Więcej
25-04-2017
SPCG doradzała spółce MMP Neupack Polska Spółka z o.o. (należącej do grupy MM Karton AG) w procesie podziału tej spółki przez wydzielenie.
Więcej