Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

dr Marcin Balicki

adwokat
Associate

Balicki_marcin
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 2008

Języki

angielski, niemiecki


Adwokat w krakowskiej izbie adwokackiej (od 2016 roku), pracownik naukowy i przewodniczący Sekcji Własności Intelektualnej w Instytucie Allerhanda. W 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo własności intelektualnej). Rozprawa pt. „Prawo ochronne na wzór użytkowy w systemie patentowym drugiego rzędu” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XIV edycji organizowanego przez Urząd Patentowy konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.
Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Johannes Gutenberg – Universität w Moguncji oraz Ruprecht – Karls Universität w Heidelbergu, a także laureat utworzonej przez Uniwersytety Jagielloński i Wiedeński Szkoły Prawa Austriackiego.
Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, a także organizator i prelegent na seminariach i konferencjach dotyczących tej tematyki.


Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk