Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

dr Marcin Myszogląd

radca prawny
Associate

Fotografiabiznesowaiwaszko171
Vcard

Biuro

Katowice
ul. Warszawska 10
40-006 Katowice
Tel:+48 32 352 19 60
Faks:+48 32 353 84 77


Edukacja

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, 2006, doktor nauk prawnych, 2012

Języki

angielski


Publikacje »

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, w doradztwie w zakresie prawnych aspektów bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, w szczególności z obszaru prawa pracy, prawa spółek i prawa cywilnego, zwłaszcza w sprawach dotyczących sporów sądowych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 2006 roku. Następnie na tej samej uczelni w 2010 roku ukończył studia doktoranckie, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych broniąc, w katedrze teorii i filozofii prawa, rozprawę doktorską dotyczącą teoretyczno-prawnych aspektów zasady ignorantia iuris nocet.


Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk