Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Paweł Węc

radca prawny
Senior Associate

Fotografiabiznesowaiwaszko070
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 2003

Języki

angielski


Publikacje »

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie konkurencji i zagadnieniach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, prawie własności przemysłowej, prawie zamówień publicznych a także prawie upadłościowym. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu polskich i zagranicznych podmiotów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi. Z powodzeniem reprezentował Klientów SPCG w kilkuset procesach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz w kolejnych kilkudziesięciu postępowaniach arbitrażowych przed sądami arbitrażowymi stałymi i ad hoc. Dotyczyły one w szczególności zagadnień związanych z reklamą porównawczą, utrudnianiem dostępu do rynku, ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz niedozwolonym naśladownictwem produktów, sporów pomiędzy wspólnikami spółek kapitałowych dotyczących praw do akcji, udziałów oraz dywidendy, a także sporów dotyczących realizacji, w tym projektowania i budowy hipermarketów, zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej oraz dróg i autostrad, etc. Ponadto, prowadził dla Klientów SPCG liczne szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych i nieuczciwej konkurencji oraz uczestniczył, jako prelegent i panelista, w konferencjach naukowych poświęconych temu zagadnieniu.


Doradzał w szczególności:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
w sporach sądowych i arbitrażowych z producentem tramwajów o zapłatę kar umownych za opóźnienie w dostawie tramwajów Krakowiak
Tesco (Polska) Sp. z o.o.
w sporach sądowych i arbitrażowych z dostawcami towarów związanymi z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji, w sporach dotyczących praw własności przemysłowej, a także w sporze sądowym z siecią sklepów dyskontowych w zakresie dopuszczalności stosowania reklamy porównawczej i jej zgodności z zasadami uczciwej konkurencji
Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o.

w sporach arbitrażowych z dostawcami związanymi z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji

Makro Cash and Carry Polska S.A.

w sporach sądowych z dostawcą związanych z realizacją kontraktów handlowych i zasadami uczciwej konkurencji

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

w sprawach związanych ze zgodnością kontraktów handlowych i stosownych praktyk z zasadami uczciwej konkurencji

Delphi Poland S.A.

przy sprzedaży zakładów produkcyjnych w Krośnie na rzecz BWI

Vistula S.A. i Wólczanka S.A.

w procesie łączenia się tych spółek (pierwsze łączenie spółek publicznych w Polsce)

Uniwersytet Jagielloński

w sporach sądowych z wykonawcą Auditorium Maximum oraz z wykonawcami Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego

ArcelorMittal Poland S.A.

w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz z zakresu realizacji kontraktów handlowych

Delphi Poland S.A.

w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk