Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski

adwokat
Partner

Fotografiabiznesowaiwaszko014
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1972, doktor nauk prawnych 1979, doktor habilitowany nauk prawnych 1991, profesor nadzwyczajny 1999 (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl/Rzeszów), profesor nadzwyczajny 2002 (Uniwersytet Jagielloński)

Języki

niemiecki, rosyjski


Publikacje »

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Przemyśl/Rzeszów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i gospodarczego. Współautor komentarza do kodeksu karnego i komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Były Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 2007-2009. Był pełnomocnikiem lub obrońcą w wielu procesach z zakresu prawa gospodarczego, zarówno karnych jak i cywilnych.


Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk