Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

prof. dr hab. Sławomir Dudzik

radca prawny
Partner

Fotografiabiznesowaiwaszko122
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1991, doktor nauk prawnych 1997, doktor habilitowany nauk prawnych 2002, profesor nauk prawnych 2011

Języki

angielski


Publikacje »

Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, w latach 2009-2015 prezes Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, w latach 2014-2017 członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Specjalizuje się w prawie konkurencji, problematyce pomocy publicznej i funduszy strukturalnych, prawie telekomunikacyjnym i energetycznym. Reprezentował klientów SPCG w wielu sporach z organem ochrony konkurencji i organami regulacyjnymi, w tym w największym w Polsce sporze z zakresu prawa konkurencji dotyczącym kart płatniczych, a także w postępowaniach przed Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej (w tym prawa konkurencji i prawa pomocy państwa dla przedsiębiorstw).

Jest również doradcą podatkowym.


Doradzał w szczególności:

grupie METRO

przy transakcji sprzedaży sieci hipermarketów real,- w Polsce na rzecz grupy Auchan

Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., Bank Millennium S.A., Bank BPH S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Plus Bank S.A. oraz dwa inne wiodące banki

w postępowaniu antymonopolowym dotyczącym opłaty interchange (jedno z największych postępowań antymonopolowych w Polsce)

T-Mobile Polska S.A. (dawniej: Polska Telefonia Cyfrowa S.A.)

w postępowaniach administracyjnych i sądowych (w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej) dotyczących znaczącej pozycji rynkowej, nałożenia obowiązków regulacyjnych (w tym w zakresie stawek MTR) oraz w sporach z zakresu prawa konkurencji

Bank Millennium S.A.

w zakresie sporów dotyczących abuzywności klauzul umownych (m.in. spread walutowy) oraz w postępowaniach w sprawie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk