Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Jacek Budzik

adwokat
Senior Associate

Fotografiabiznesowaiwaszko150
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 2005

Języki

angielski, niemiecki


Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie konkurencji i prawnokarnych aspektach prawa gospodarczego. Ukończył studia europejskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005). Stypendysta naukowy na University of the West of England w Bristol (Wielka Brytania). Doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Doradzał w szczególności:

Bank Pekao S.A.

w związku z kredytem budowlanym i kredytem inwestycyjnym na finansowanie i refinansowanie realizacji projektu Quattro Business Park, kompleksu czterech budynków biurowych klasy A, realizowanego przez Grupę Buma w Krakowie

Bank Pekao S.A.

w związku z kredytem budowlanym na finansowanie realizacji przez Salwator Development spółkę z o.o. osiedla mieszkaniowego Mój Dom przy ul. Obozowej w Krakowie

Bank Pekao S.A.

w związku z kredytem inwestycyjnym na finansowanie realizacji centrum biurowego Kraków Business Park w Zabierzowie przez spółki należące do grupy Kraków Business Park spółka z o.o.

Bayer AG 

w procesie sprzedaży części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej Siemens AG

Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., Bank Millennium S.A., Bank BPH S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Plus Bank S.A. oraz dwa inne wiodące banki

w postępowaniu antymonopolowym dotyczącym opłaty interchange (jedno z największych postępowań antymonopolowych w Polsce)

Martifer Polska i Martifer Konstrukcje

w sporach rozliczeniowych związanych z budową Baltic Arena (obecnie: PGE Arena) w Gdańsku

T-Mobile Polska S.A. (dawniej: Polska Telefonia Cyfrowa S.A.)

w postępowaniach administracyjnych i sądowych (w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej) dotyczących znaczącej pozycji rynkowej, nałożenia obowiązków regulacyjnych (w tym w zakresie stawek MTR) oraz w sporach z zakresu prawa konkurencji

Polimex Mostostal S.A.

w sporach rozliczeniowych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wynikających z budowy autostrady A4

Bank Millennium S.A.

w zakresie sporów dotyczących abuzywności klauzul umownych (m.in. spread walutowy) oraz w postępowaniach w sprawie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK

PKN Orlen S.A.

w sporach obejmujących roszczenia odszkodowawcze oraz realizację wekslowych i hipotecznych zabezpieczeń roszczeń

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk