Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Andrzej Suszczyński

radca prawny
Of Counsel

Fotografiabiznesowaiwaszko138
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1992

Języki

angielski


Specjalizuje się w prawie rzeczowym, prawie budowlanym i prawie spółek. Uczestniczył i doradzał w szeregu kluczowych transakcji i projektów związanych z przygotowaniem struktury, finansowaniem oraz realizacją inwestycji i projektów nieruchomościowych, infrastrukturalnych, budowlanych i przemysłowych. Reprezentuje także klientów Kancelarii w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Posiada również uprawnienia doradcy podatkowego. Partner Kancelarii w latach 1997 – 2016.


Doradzał w szczególności:

MPL Technology Spółka z o.o.

w związku z restrukturyzacją i sprzedażą udziałów spółki na rzecz Mitsubishi Electrics

Slovakofarma

przy prywatyzacji Polpharma S.A.

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

przy transakcjach nabycia spółek z branży wydawniczej

Vesuvius Skawina

w procesie prywatyzacji Skawińskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych oraz utworzeniu joint venture z Vesuvius International

Martifer Polska i Martifer Konstrukcje

w sporach rozliczeniowych związanych z budową Baltic Arena (obecnie: PGE Arena) w Gdańsku

Polimex Mostostal S.A.

w sporach rozliczeniowych z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wynikających z budowy autostrady A4

Uniwersytet Jagielloński

w sporach sądowych z wykonawcą Auditorium Maximum oraz z wykonawcami Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polskie Koleje Państwowe S.A.

w sporze sądowym oraz negocjacjach ugodowych z AdTranz i Bombardier Transportation dotyczących dostawy tzw. szybkich lokomotyw dla PKP

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk