Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Agnieszka Soja

adwokat
Partner

Fotografia-biznesowa-iwaszko-211
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 1995

Języki

angielski


Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego, w prawie postępowania cywilnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, a także w prawie podatkowym. Uczestniczyła w wielu projektach dotyczących szeroko rozumianej restrukturyzacji spółek prawa handlowego. Re­pre­zen­towała też klien­tów SPCG w wielu spo­rach są­do­wych z za­kre­su pra­wa cywilnego i prawa go­spo­dar­cze­go, a także w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w tym w szczególności z zakresu prawa podatkowego. Zajmuje się również prowadzeniem postępowań karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych.


Doradzała w szczególności:

Evatronix S.A.

przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa oraz składników majątkowych na rzecz Cadence Design Systems (Ireland) Limited oraz Cadence Design Systems Gazdasági Szolgáltató Kft., Oddział w Polsce

T-Mobile Polska S.A.

przy łączeniu spółek z grupy T-Mobile oraz przy przekształceniu spółki T-Mobile Polska S.A.

Termo Organika S.A.

przy transakcji MBO połączonej z pozyskaniem inwestora finansowego dla spółki

MMP Neupack Polska Sp. z o.o.

przy nabyciu przedsiębiorstwa oraz przy połączeniu spółek z grupy MMP

Grupa Onet S.A.

przy łączeniu spółek z grupy Onet

Tesco (Polska) Sp. z o.o.

przy łączeniach spółek z grupy Tesco (Polska) Sp. z o.o.

Vistula S.A. i Wólczanka S.A.

w procesie łączenia się tych spółek (pierwsze łączenie spółek publicznych w Polsce)

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

przy nabyciu spółek z grupy Airgas i Aga Gaz, przy połączeniach spółek w ramach grupy Linde oraz przy połączeniach ze spółkami z grupy Airgas i Aga-Gaz

Socrates Investment S.A.
i Secus Investment Sp. z o.o.

w sporach sądowych dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w postępowaniach dotyczących przymusowego odkupu i wykupu akcji oraz w sporach w sprawie roszczeń związanych z zamianą akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk