Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Krystian Radłowski

radca prawny
Partner

Fotografiabiznesowaiwaszko065a
Vcard

Biuro

Kraków
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
Tel:+48 12 427 24 24
Faks:+48 12 427 23 33


Edukacja

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 2000

Języki

angielski


Specjalizuje się w prawie cywilnym, w prawie spółek handlowych oraz w prawie postępowania cywilnego. Uczestniczył w wielu znaczących transakcjach dotyczących nabywania przedsiębiorstw. Doradzał w jednym z największych w Polsce sporów korporacyjnych dotyczących praw udziałowych. Reprezentuje klientów SPCG w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym w sporach korporacyjnych.


Doradzał w szczególności:

Polska Telefonia Cyfrowa S.A. oraz T-Mobile Deutschland GmbH

w największym sporze korporacyjnym w Polsce, obejmującym liczne postępowania procesowe i nieprocesowe

TC Dębica S.A.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych

głównego udziałowca
Gerda Sp. z o.o.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach o prawa do udziałów w spółce, o wyłączenie wspólników, o zwrot dywidend oraz dotyczących zaskarżenia uchwał zgromadzeń wspólników spółki

PKN Orlen S.A.

w sporach obejmujących roszczenia odszkodowawcze oraz realizację wekslowych i hipotecznych zabezpieczeń roszczeń

Vistula S.A.

w sporach korporacyjnych, w tym w sporach dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń

Polskie Koleje Państwowe S.A.

w sporze sądowym oraz negocjacjach ugodowych z AdTranz i Bombardier Transportation dotyczących dostawy tzw. szybkich lokomotyw dla PKP

Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk