Banner_subpages
Prawnicy
Powrót do listy

Magdalena Gutowska

adwokat
Associate

1_img_8323_pp_kopia
Vcard

Biuro

Warszawa
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Tel:+48 22 244 83 00
Faks:+48 22 244 83 01


Edukacja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 2012

Języki

angielski, francuski


Specjalizuje się w postępowaniach spornych z udziałem przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym, jak również na etapie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności spory dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych oraz spory z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentowała Klientów w postępowaniach karnych z zakresu tzw. przestępczości gospodarczej i podatkowej, zarówno po stronie podejrzanych/oskarżonych, jak też po stronie pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych.

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kurs Wstępny do Prawa Europejskiego i Francuskiego w ramach Szkoły Prawa Francuskiego i Europejskiego organizowanej przy współpracy Uniwersytetu w Poitiers.


Specjalizacje


BranżeWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk