Banner_subpages
Kancelaria

Publikacje

Wielu spośród prawników SPCG zajmuje się również działalnością naukową, w tym jako pracownicy naukowi wydziałów prawa czołowych uniwersytetów. Dzięki zdobytym w ten sposób doświadczeniom (umiejętności analityczne, pogłębiona refleksja prawnicza, krytyczna ocena poglądów doktryny i orzecznictwa) jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy standard usług świadczonych dla naszych klientów.
2015
Due process rights in Polish antimonopoly proceedings Case comment to the Judgment of the Polish Supreme Court from 3 October 2013 - PKP Cargo S.A. v. President of the Office of Competition and Consumers Protection (Ref. No. III SK 67/12); [w:] Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 8 (11)
2014
Kontrola nabywania pakietów mniejszościowych przez Komisję Europejską w planowanej reformie Rozporządzenia 139/2004; [w:] internetowy Kwartalnik Antymonopolowo Regulacyjny 9(3); [on-line:] http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/23/pdf/34.pdf
2014
Naruszenie obowiązków proceduralnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2013 r., III SK 67/12 PKP Cargo; [w:] internetowy Kwartalnik Antymonopolowo Regulacyjny 1 (3), [on-line:] http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/15/pdf/80.pdf
Wszystkie publikacje»

AktualnościWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk