Banner_subpages
Kancelaria

Publikacje

Wielu spośród prawników SPCG zajmuje się również działalnością naukową, w tym jako pracownicy naukowi wydziałów prawa czołowych uniwersytetów. Dzięki zdobytym w ten sposób doświadczeniom (umiejętności analityczne, pogłębiona refleksja prawnicza, krytyczna ocena poglądów doktryny i orzecznictwa) jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy standard usług świadczonych dla naszych klientów.
2013
Współautor, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Andrzej Zoll (red.), Zakamycze, Kraków
2012
Współautor, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz,. Andrzej Zoll (red.), Zakamycze, Kraków
2009
Współredaktor, Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Wolters Kluwers, Warszawa
Wszystkie publikacje»

AktualnościWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk