Banner_subpages
Kancelaria

Publikacje

Wielu spośród prawników SPCG zajmuje się również działalnością naukową, w tym jako pracownicy naukowi wydziałów prawa czołowych uniwersytetów. Dzięki zdobytym w ten sposób doświadczeniom (umiejętności analityczne, pogłębiona refleksja prawnicza, krytyczna ocena poglądów doktryny i orzecznictwa) jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy standard usług świadczonych dla naszych klientów.
Fotografiabiznesowaiwaszko171
Marcin Myszogląd
radca prawny
2009
Czy nieznajomość prawa szkodzi? Rozważania o pouczeniach jako instytucji prawnej ograniczającej negatywne skutki nieznajomości prawa, Przegląd Sejmowy 3/2009
2007
Zasady techniki prawodawczej i ich rola w procesie tworzenia i interpretowania przepisów prawa, T. Pietrzykowski (red.), W kręgu teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego, Humanitas, Sosnowiec

AktualnościWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk