Banner_subpages
Kancelaria

Publikacje

Wielu spośród prawników SPCG zajmuje się również działalnością naukową, w tym jako pracownicy naukowi wydziałów prawa czołowych uniwersytetów. Dzięki zdobytym w ten sposób doświadczeniom (umiejętności analityczne, pogłębiona refleksja prawnicza, krytyczna ocena poglądów doktryny i orzecznictwa) jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy standard usług świadczonych dla naszych klientów.
Fotografiabiznesowaiwaszko175
Tomasz Pietrzykowski
radca prawny
2012
Współautor, Etyka w administracji publicznej, Lexis Nexis ,Warszawa
2012
Intuicja prawnicza. W stronę zewnętrznej integracji teorii prawa, Difin, Warszawa
2011
Podstawy prawa intertemporalnego, Lexis Nexis, Warszawa
Wszystkie publikacje»
Fotografiabiznesowaiwaszko120
Krzysztof Płeszka
radca prawny
2010
Determinanty komunikacyjnego ujęcia dyskursu legislacyjnego, S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus (red.), Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków
2010
Wykładnia rozszerzająca, Warszawa
2010
Doktryna acte clair z perspektywy teoretycznych koncepcji wykładni, A. Choduń i S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego, Księga jubileuszowa profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin
Wszystkie publikacje»
Fotografia-biznesowa-iwaszko-213p
Łukasz Przyborowski
radca prawny
2014
Potrącenie wierzytelności przez dłużnika hipotecznego – glosa do wyroku SN z 23 maja
2013 r. (IV CSK 655/12), Monitor Prawa Bankowego 4/2014
2014
Współautor, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczystoksięgowe. Komentarz, J. Pisuliński (red.), LexisNexis, Warszawa
2013
Współautor, Zarys problematyki towaru niezamówionego w polskim prawie konsumenckim, A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa
Wszystkie publikacje»

AktualnościWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk