Banner_subpages
Kancelaria

Publikacje

Wielu spośród prawników SPCG zajmuje się również działalnością naukową, w tym jako pracownicy naukowi wydziałów prawa czołowych uniwersytetów. Dzięki zdobytym w ten sposób doświadczeniom (umiejętności analityczne, pogłębiona refleksja prawnicza, krytyczna ocena poglądów doktryny i orzecznictwa) jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy standard usług świadczonych dla naszych klientów.
2012
Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko - ukraińskich, Wrocławsko - Lwowskie Zeszyty Prawnicze 3, pod red. A. Bojko, M. Marszał, Wrocław 2012 r., (artykuł w j. polskim, tłumaczenie na j. ukraiński)
2012
Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, Wrocław 2012; Jednolite przepisy dotyczące umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawarte w projekcie tzw. instrumentu opcjonalnego a konieczność ustalenia statutu pomocniczego
2012
Czy istnieje potrzeba wprowadzenia instrumentu prawnego dotyczącego online dispute resolution (ODR) w zakresie rozstrzygania sporów wynikłych z transgranicznych transakcji handlu elektronicznego? Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1/2012
Wszystkie publikacje»
Fotografia-biznesowa-iwaszko-219
Ewelina Rumak
radca prawny
2009
Współautor, Polish Leniency Programme and its Intersection with Private Enforcement of Competition Law, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2/2009

AktualnościWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk