Banner_subpages
Specjalizacje

Administracja publiczna

SPCG doradza podmiotom sektora publicznego w kwestiach związanych z realizacją zadań publicznych oraz gospodarki komunalnej, tworzeniem oraz przekształcaniem jednostek organizacyjnych sektora publicznego, a także przy organizacji zamówień publicznych.

Doświadczenie SPCG obejmuje kompleksowe doradztwo przy projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Prawnicy SPCG zaangażowani byli w opracowywanie dokumentacji dla procesów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych.

SPCG posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dyscypliny finansów publicznych.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk