Banner_subpages
Specjalizacje

Prawo europejskie

SPCG posiada unikalne doświadczenie w odniesieniu do prawa europejskiego. Zespół prawa europejskiego jest kierowany przez Profesora Sławomira Dudzika, który jest wykładowcą tej dziedziny prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz autorem licznych publikacji z tego zakresu. Doradztwo prawne SPCG uwzględnia zawsze relewantną problematykę prawa europejskiego oraz orzecznictwo sądów i organów unijnych (w tym m.in. europejskich organów ochrony konkurencji oraz telekomunikacyjnych organów regulacyjnych).

Doświadczenie SPCG obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie ekspertyz oraz opinii prawnych z zakresu prawa europejskiego, w tym prawa ochrony konkurencji, pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, prawa własności przemysłowej, prawa telekomunikacyjnego, prawa energetycznego etc.;
  • reprezentowanie Klientów przed organami oraz sądami unijnymi, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądem Unii Europejskiej, m.in. w sprawach związanych z interpretacją przepisów unijnych w ramach procedury tzw. pytań prejudycjalnych, w zakresie przygotowywania wniosków, odwołań i skarg, zastępstwa procesowego, dostępu do akt etc.;
  • doradztwo na rzecz instytucji finansujących oraz na rzecz beneficjentów środków unijnych w zakresie procedur udzielania oraz wykorzystania środków unijnych, jak również reprezentowanie Klientów przed organami i sądami w sprawach związanych z wykonywaniem umów o dofinansowanie;
  • prowadzenie analiz związanych z implementacją regulacji unijnych, w tym monitorowanie prac legislacyjnych.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk