Banner_subpages
Specjalizacje

Prawo telekomunikacyjne

SPCG świadczy pomoc prawną w zakresie prawa telekomunikacyjnego.

Wieloletnie doświadczenie SPCG obejmuje:

  • doradztwo w zakresie objętym regulacją rynku telekomunikacyjnego, w tym w szczególności: w postępowaniach dotyczących analizy rynku i wyznaczenie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej, dostępu telekomunikacyjnego, w tym połączenia sieci, nakładania obowiązków regulacyjnych,
  • przygotowanie projektów umów, regulaminów oraz cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • doradztwo w zakresie dotyczącym ochrony użytkowników końcowych, tajemnicy telekomunikacyjnej, kar pieniężnych,
  • doradztwo związane z gospodarowaniem częstotliwościami, w tym przygotowanie ofert w przetargach oraz reprezentacja w postępowaniach dotyczących unieważnienia przetargów na rezerwację częstotliwości, postępowania dotyczące rezerwacji częstotliwości,
  • doradztwo dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • reprezentacja przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, postępowaniach sądowoadministracyjnych oraz w procesach prowadzonych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi sądami, w tym przed Sądem Najwyższym, a także w postępowaniach przez Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

SPCG doradza największym operatorom telekomunikacyjnym.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk