Banner_subpages
Specjalizacje

Własność intelektualna i przemysłowa

Działalność SPCG obejmuje świadczenie usług prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Działania SPCG związane są także z prawem autorskim, znakami towarowymi, patentami, know-how oraz wzorami użytkowymi.

Doświadczenie SPCG obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie projektów umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych praw własności przemysłowej;
  • reprezentacje w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych,
  • przygotowanie opinii prawnych związanych z ochroną praw własności przemysłowej,
  • doradztwo w reagowaniu na naruszenia praw własności przemysłowej, jak również w dochodzeniu przed sądami roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk