Banner_subpages
Specjalizacje

Łączenie i nabywanie spółek

Transakcje związane z łączeniem i nabywaniem spółek oraz ich restrukturyzacją stanowią jedną z najistotniejszych dziedzin działalności SPCG. Prawnicy SPCG doradzają zarówno przy transakcjach o zasięgu międzynarodowym, w tym w ramach kilku jurysdykcji, jak i transakcjach krajowych. SPCG występuje zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących, a także na zlecenie zarządów i udziałowców spółek zaangażowanych w takie transakcje oraz instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych zapewniających ich finansowanie.

Doświadczenie SPCG obejmuje w szczególności:

  • transakcje sprzedaży udziałów i akcji (w tym spółek giełdowych),
  • transakcje sprzedaży lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa,
  • transakcje sprzedaży składników majątkowych,
  • restrukturyzacje spółek i grup kapitałowych,
  • transakcje MBO,
  • umowy akcjonariuszy (wspólników) oraz umowy joint-venture,
  • transakcje łączenia, podziału oraz przekształceń spółek.

Usługi świadczone przez SPCG mają charakter kompleksowy, począwszy od zaplanowania struktury transakcji (w tym z uwzględnieniem aspektów podatkowych), poprzez proces due diligence (w tym vendor’s due diligence oraz organizację data room, w tym VDR), przygotowanie i negocjowanie umów oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych, negocjacje ze związkami zawodowymi, przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji i reprezentacja klientów przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi.

SPCG świadczy również pomoc prawną w zakresie czynności potransakcyjnych, w tym w ramach reorganizacji i przekształceń nabytych podmiotów.

Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu klienci SPCG mają zapewnione wsparcie w zakresie wszystkich dziedzin prawa, które mogą mieć związek z transakcją.

SPCG posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa. Działaliśmy w tym zakresie zarówno po stronie Skarbu Państwa, jak i inwestorów.


Prawnicy SPCG w szczególności doradzali:

Enterprise Investors
przy nabyciu większościowego pakietu akcji spółki Nu-Med Grupa S.A., posiadającej ośrodek radioterapii w Elblągu
ZUE S.A. oraz Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
w procesie łączenia tych spółek

Talanx International AG oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company
przy nabyciu akcji TUiR Warta S.A. od KBC Insurance N.V.
PTE WARTA S.A.
przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa PTE Warta S.A. oraz przejęcia zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska
Ujastek Spółka z o.o.
przy transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów Medikor III Spółki z o.o.
grupie METRO

przy transakcji sprzedaży sieci hipermarketów real,- w Polsce na rzecz grupy Auchan

Evatronix S.A.

przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa oraz składników majątkowych na rzecz Cadence Design Systems (Ireland) Limited oraz Cadence Design Systems Gazdasági Szolgáltató Kft., Oddział w Polsce

KBC Verzekeringen NV

przy transakcji przejęcia zarządzania OFE Warta i sprzedaży przedsiębiorstwa PTE Warta na rzecz PTE Allianz Polska S.A.

Enterprise Investors

przy nabyciu mniejszościowego pakietu akcji spółki Nu-Med Grupa S.A., posiadającej ośrodek radioterapii w Elblągu

Kulczyk Pon Investment B.V.

przy sprzedaży grupy KPI Polska Sp. z o.o. na rzecz Volkswagen International Finance N.V.

Sobiesław Zasada S.A.

przy restrukturyzacji grupy kapitałowej Eko-Park S.A., w tym nabyciu większościowego pakietu akcji Eko-Park S.A.

T-Mobile Polska S.A.

przy łączeniu spółek z grupy T-Mobile oraz przy przekształceniu spółki T-Mobile Polska S.A.

Kulczyk Pon Investment B.V.

przy sprzedaży akcji w Volkswagen Bank Polska S.A. oraz udziałów w Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. na rzecz Volkswagen Bank GmbH oraz Volkswagen Financial Services GmbH

Fiat Powertrain Spa

przy nabyciu akcji Fiat Powertrain Sp. z o.o. od General Motors

AKUO ENERGY

przy nabyciu projektów kilku farm wiatrowych w Polsce

Martifer Renewables

przy sprzedaży projektów farm wiatrowych w północnej Polsce

Delphi Poland S.A.

przy sprzedaży zakładów produkcyjnych w Krośnie na rzecz BWI

Kulczyk Holding S.A.

przy sprzedaży akcji w Skoda Auto Polska S.A. na rzecz Volkswagen International Finance N.V.

Kulczyk Pon Investment B.V.

przy sprzedaży grupy Magro International na rzecz Porsche Holding GmBH

RPPCh Iglokrak Sp. z o.o.

przy umowie nabycia przedsiębiorstwa FH SCOTT

Universal Music Polska

przy transakcji nabycia Paris Music

Termo Organika S.A.

przy transakcji MBO połączonej z pozyskaniem inwestora finansowego dla spółki

Hugo Boss AG 

przy transakcji nabycia od franczyzobiorcy sieci sklepów prowadzonych na terenie Polski

Boshoku Automotive Poland S.A.

przy transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Polytec Nieruchomości Polska sp. z o.o.

funduszom z grupy Enterprise Investors

przy nabyciu udziałów Dino Polska Sp. z o.o.

MPL Technology Spółka z o.o.

w związku z restrukturyzacją i sprzedażą udziałów spółki na rzecz Mitsubishi Electrics

Mota-Engil Central Europe S.A.

przy szeregu transakcji nabycia spółek z branży budowlanej oraz wydobywczej

ADM Szamotuły sp. z o.o.

w projekcie polegającym na utworzeniu spółki joint venture EOL sp. z o.o., działającej w sektorze spożywczym oraz sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz tej spółki

MMP Neupack Polska Sp. z o.o.

przy nabyciu przedsiębiorstwa oraz przy połączeniu spółek z grupy MMP

Lhoist Industrie S.A.

przy nabyciu pakietu akcji w Opolwap S.A.

Grupa Onet S.A.

przy łączeniu spółek z grupy Onet

Vattenfall AB 

przy nabyciu pakietów mniejszościowych w Vattenfall Heat Poland S.A. oraz GZE S.A.

Tesco (Polska) Sp. z o.o.

przy łączeniach spółek z grupy Tesco (Polska) Sp. z o.o.

SABMiller plc

przy wymianie akcji w Kompanii Piwowarskiej S.A.

Vistula S.A. i Wólczanka S.A.

w procesie łączenia się tych spółek (pierwsze łączenie spółek publicznych w Polsce)

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

przy nabyciu spółek z grupy Airgas i Aga Gaz, przy połączeniach spółek w ramach grupy Linde oraz przy połączeniach ze spółkami z grupy Airgas i Aga-Gaz

Bayer AG 

w procesie sprzedaży części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej Siemens AG

Ericsson AB 

w zakresie prawa polskiego w związku z projektem joint venture o zasięgu światowym pomiędzy Ericsson a Sony

Magneti Marelli

przy sprzedaży przedsiębiorstwa produkującego układy zawieszeń na rzecz Thyssen AG

Slovakofarma

przy prywatyzacji Polpharma S.A.

SABMiller plc

przy prywatyzacji i połączeniu Lech Browary Wielkopolski S.A. oraz Browarów Tyskich Górny Śląsk S.A.

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

przy transakcjach nabycia spółek z branży wydawniczej

Vesuvius Skawina

w procesie prywatyzacji Skawińskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych oraz utworzeniu joint venture z Vesuvius International

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk