Banner_subpages
Specjalizacje

Gospodarka odpadami

SPCG posiada doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami, jak również w podmiotów, których działalność powoduje powstanie odpadów. Świadczymy usługi zarówno na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej w tej dziedzinie, jak również nabywania przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach już działających oraz wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów prawych.

Usługi świadczone przez SPCG obejmują w szczególności:

  • tworzenie podmiotów prawnych w celu rozpoczęcia działalności w ramach gospodarowania odpadami,
  • doradztwo w zakresie procedur związanych z transportem i odzyskiem odpadów,
  • reprezentowanie w postępowaniach dotyczących składowania odpadów bez zezwolenia,
  • doradztwo w zakresie wdrożenia regulacji prawnych dotyczących systemu gospodarki odpadami w gminie oraz świadczenia usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  • nabywanie przedsiębiorstw prowadzących działalność wydobywczą, jak również udziałów lub akcji w spółkach działających w tej branży,
  • reprezentacja w postępowaniu dotyczącym nadużywania pozycji dominującej na rynku składowania odpadów.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk