Banner_subpages
Specjalizacje

Edukacja

SPCG świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz uczelni wyższych. Doświadczenie Kancelarii obejmuje w szczególności doradztwo w przedmiocie komercjalizacji wyników badań naukowych, tworzenia joint ventures pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami przemysłowymi, tworzenie centrów innowacji z udziałem szkół wyższych oraz tworzenie konsorcjów naukowo-badawczych pomiędzy uczelniami wyższymi.

SPCG świadczy ponadto usługi doradztwa prawego przy procesach inwestycyjnych prowadzonych przez uczelnie wyższe oraz w zakresie prawa zamówień publicznych.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk