Banner_subpages
Specjalizacje

Infrastruktura i transport

SPCG doradza przedsiębiorstwom, które uczestniczą w procesie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych (głównie transportowych) oraz doradza przedsiębiorstwom świadczącym usługi transportowe.

Usługi świadczone przez SPCG obejmują w szczególności:

  • doradztwo prawne związane z projektowaniem obiektów liniowych, w tym przygotowanie stosowanych umów, reprezentacja w postepowaniach administracyjnych,
  • doradztwo związane z postępowaniami przetargowymi w reżimie zamówień publicznych w zakresie usług projektowych oraz robót budowlanych,
  • doradztwo związane wykonaniem umów projektowych oraz wykonawczych, w tym w zakresie sporów sądowych,
  • doradztwo i reprezentacja związane z realizacją i funkcjonowanie obiektów infrastrukturalnych;
  • doradztwo związane z ustawą o transporcie drogowym, w tym dotyczące licencji na wykonywanie transportu drogowego,
  • obsługa przedsiębiorstw transportowych w zakresie prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie prawa przewozowego, reprezentacja w sporach związanych z nienależytym wykonaniem usług przewozowych, doradztwo dotyczące rozliczania przejazdów bezpłatnych lub ulgowych,
  • doradztwo prawne na rzecz podmiotów zarządzających infrastrukturą kolejową.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk