Banner_subpages
Specjalizacje

Firmy inwestycyjne

SPCG posiada rozwiniętą praktykę dotyczącą obsługi firm inwestycyjnych, w ramach której świadczy usługi doradztwa w zakresie tworzenia firm inwestycyjnych, uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie działalności, dostosowywania regulaminów i regulacji wewnętrznych do zmienionych przepisów prawa, bieżącego doradztwa w zakresie zgodności funkcjonowania firm inwestycyjnych z przepisami prawa, funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, zgodności z wymogami technicznymi i organizacyjnymi, ochrony danych stanowiących tajemnicę zawodową, ochrony danych osobowych, stosowania klauzul abuzywnych oraz reprezentowania firm inwestycyjnych w sporach z regulatorem jak również z klientami.

Prawnicy SPCG posiadają bogatą praktykę w kwestiach związanych z wdrażaniem i stosowaniem przepisów Dyrektywy MiFID.

Prawnicy SPCG posiadają również doświadczenie w doradztwie na rzecz zagranicznych podmiotów z innych państw UE w zakresie podejmowania przez nie działalności regulowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie jednolitego paszportu europejskiego, w tym w przygotowywaniu stosownej dokumentacji oraz reprezentowaniu ich przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Prawnicy SPCG w ciągu wielu lat swojej działalności na rynku kapitałowych czy to w organach nadzoru, czy to w ramach współpracy z instytucjami funkcjonujących na rynku kapitałowym (Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami) czynnie uczestniczyli w procesie tworzenia prawa regulującego działalność firm inwestycyjnych.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk