Banner_subpages
Specjalizacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne

SPCG występuje z powodzeniem w sprawach karnych z zakresu szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym. SPCG prowadzi sprawy związane z przestępstwami tego typu wskazanymi w kodeksie karnym, w kodeksie karnym skarbowym, a także w ustawach niekarnych zawierających przepisy karne. Chodzi tu między innymi o sprawy z zakresu prawa autorskiego, czy prawa własności przemysłowej, a także nieuczciwej konkurencji. SPCG prowadzi również sprawy karne związane z obrotem giełdowym. SPCG reprezentuje podmioty prawne w sprawach związanych z ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk