Banner_subpages
Specjalizacje

Prawo upadłościowe i naprawcze

SPCG posiada znaczące doświadczenie w reprezentacji i doradztwie w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego oraz restrukturyzacji. SPCG z sukcesami reprezentowała wierzycieli w licznych dużych postępowaniach upadłościowych, w tym w procedurze zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwu, zaskarżenia planu podziału oraz w postępowaniach mających na celu ubezskutecznienie ustanowionych zabezpieczeń.

SPCG doradzała również klientom przy okazji postępowań układowych, negocjacjach propozycji układowych, czy głosowania nad układem.

Ponadto SPCG doradzała bankom oraz dłużnikom przy kilku projektach restrukturyzacyjnych, w tym przy restrukturyzacji zadłużenia spółek giełdowych, restrukturyzacji obligacji oraz konwersji zadłużenia na akcje lub udziały.

Osoby kontaktoweWyszukiwanie prawników


Przeglądaj według nazwisk