Banner_subpages
Kariera

Aktualne oferty pracy

Obecnie prowadzimy nabór na następujące stanowiska:

Junior Associate/Associate do praktyki regulacyjnej rynku kapitałowego.
Lokalizacja: Warszawa.

Aplikanci do działu korporacyjnego i M&A.
Lokalizacja: Warszawa.

Radcowie prawni i adwokaci oraz aplikanci.
Lokalizacja: Kraków.

Associate | Senior Associate do zespołu praktyki prawa podatkowego.
Lokalizacja: Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław.


Stały nabór absolwentów wyższych uczelni.
Lokalizacja: Kraków, Warszawa, Katowice, Wrocław.


Do biura kancelarii SPCG w Warszawie poszukujemy kandydatów na stanowisko:


Junior Associate/Associate
praktyka regulacyjna rynku kapitałowego.


Wymagamy:

 • dwu, trzyletniego doświadczenia w obsłudze firm inwestycyjnych;
 • znajomości przepisów pakietu MiFID II / MiFIR i polskich przepisów implementujących MiFID II;
 • biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość przepisów prawa polskiego i wspólnotowego w zakresie związanym z działalnością funduszy inwestycyjnych;
 • odbywanie aplikacji radcowskiej lub adwokackiej.


Oferujemy pracę związaną z analizą zagadnień dotyczących funkcjonowania firm inwestycyjnych, uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych przed KNF oraz udział w procesach legislacyjnych w zakresie najważniejszych dla rynku kapitałowego aktów prawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej klauzulę informacyjną na adres warszawa@spcg.pl.

top


Do biura kancelarii SPCG w Warszawie poszukujemy:


aplikantów do działu prawa korporacyjnego i M&A.

Zakres obowiązków kandydata obejmować będzie:

 • przygotowywanie dokumentów transakcyjnych i korporacyjnych;
 • udział w negocjacjach;
 • udział w badaniach prawnych (due diligence) oraz przygotowywanie raportów z badania;
 • przygotowywanie porad prawnych i opinii w zakresie prawa cywilnego, handlowego, i gospodarczego.

Wymagania:

 • znajomość prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu Office i systemów informacji prawnej (Lex, Legalis);
 • komunikatywność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym spółek publicznych;
 • znajomość innego niż angielski języka obcego (w szczególności języka niemieckiego).


Oferujemy możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku usług prawniczych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) zawierającej klauzulę informacyjną na adres warszawa@spcg.pl.

topDo naszej siedziby w Krakowie poszukujemy:

radców prawnych i adwokatów oraz aplikantów.

Zakres obowiązków kandydata obejmować będzie:

 • przygotowywanie porad prawnych i opinii w zakresie prawa cywilnego, handlowego, bankowego, gospodarczego, przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych, prawa administracyjnego;
 • redagowanie i opiniowanie umów;
 • udział w postepowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Wymagania:

 • znajomość prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość pakietu Office i systemów informacji prawnej (Lex, Legalis);
 • komunikatywność.

Dodatkowym atutem będą:

 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców;
 • znajomość innego niż angielski języka obcego (w szczególności języka niemieckiego).

Oferujemy możliwość zdobycia bogatego doświadczenia w zakresie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku usług prawniczych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) zawierającej klauzulę informacyjną na adres rekrutacja@spcg.pl.


top


Do zespołu praktyki prawa podatkowego, do naszych biur w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Wrocławiu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Associate | Senior Associate.

Wymagania:

 • wykształcenie prawnicze oraz posiadanie uprawnień adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego;
 • bardzo dobra znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego, w tym znajomość podatkowych regulacji prawa UE oraz przepisów proceduralnych z zakresu postępowania podatkowego oraz postępowania sądowoadministracyjnego;
 • przynajmniej dwu-trzy letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego lub w stosowaniu tego prawa;
 • biegła znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i piśmie.

Oferujemy szansę kształtowania kierunków rozwoju praktyki prawa podatkowego w naszej kancelarii oraz pracę związaną z analizą i rozwiązywaniem skomplikowanych zagadnień podatkowych, a także uczestniczenie w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) zawierającej klauzulę informacyjną na adres rekrutacja@spcg.pl.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wszystkich kandydtatów prosimy o dopisanie w aplikacjach następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.)."


top


STAŁY NABÓR ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI

Poza aktualnym naborem, kancelaria SPCG jest zainteresowana zatrudnieniem absolwentów prawa, którzy chcą zdobywać doświadczenie i rozwijać się zawodowo. Poszukujemy osób, które ukończyły studia prawnicze z bardzo dobrym wynikiem, posługujących się biegle językiem angielskim. Znajomość innych języków, ukończenie szkoły prawa obcego, jak również wcześniejsze odbycie praktyki studenckiej lub praca w charakterze paralegal w SPCG będzie dodatkowym atutem. SPCG prowadzi stały nabór w tym zakresie.

Osoby zainteresowane pracą w SPCG prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego zawierających niezbędną klauzulę informacyjną oraz karty przebiegu studiów na adres rekrutacja@spcg.pl. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się wyłącznie z wybranymi osobami.