Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Postępowanie stanowiło konsekwencję wcześniej prowadzonych postępowań o stwierdzenie nieważności uchwał walnych zgromadzeń spółek w sprawie ustalenia dnia dywidendy, których efektem było stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał. Na skutek stwierdzenia nieważności tych uchwał akcjonariusze mniejszościowi odzyskali prawo do należnej im dywidendy. W obecnie prowadzonym postępowaniu spór dotyczył dwóch kwestii. Pierwszą kwestią było to, czy akcjonariuszom należą się odsetki za opóźnienie w wypłacie dywidendy za cały okres opóźnienia, tj. również za okres do dnia wydania prawomocnego wyroku o stwierdzeniu nieważności uchwały walnego zgromadzenia. Drugą kwestią było to, czy odsetki za opóźnienie należą się za okres obowiązywania zabezpieczenia w postaci ustanowionego przez sąd zakazu wykonania zaskarżonej uchwały. Obie kwestie zostały rozstrzygnięte przez sąd zgodnie ze stanowiskiem SPCG.
Postępowanie prowadzili Partnerzy SPCG – adwokat Agnieszka Soja i radca prawny Piotr Kamiński.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz Politykę prywatności