Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, w dniu 20 grudnia 2021 r. prawomocnym wyrokiem w całości oddalił apelacje wniesione przez Polską Energię – Pierwszą Kompanię Handlową Sp. z o.o. (spółkę z grupy Tauron, „PKH”) w postępowaniu z powództwa Talia Sp. z o.o. (spółka z Grupy Polenergia, „Talia”, „Spółka”).

Reprezentowana przez SPCG Talia domagała się ustalenia, że oświadczenia PKH o wypowiedzeniu Spółce długoterminowych umów sprzedaży praw majątkowych oraz energii elektrycznej wytworzonej w OZE za bezskuteczne oraz domaga się zasądzenia odszkodowania z tytułu niewykonywania umów.

W pierwszej instancji – o czym pisaliśmy w marcu 2020 r. – w wyroku częściowym i wstępnym z dnia 6 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku ustalił, że oświadczenia PKH o wypowiedzeniu długoterminowych umów sprzedaży praw majątkowych oraz energii elektrycznej wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii, Farmie Wiatrowej w miejscowości Modlikowice, są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania umów. Sąd uznał także za usprawiedliwione co do zasady roszczenia odszkodowawcze dochodzone przez Talia względem PKH z tytułu niewykonania przez PKH umowy sprzedaży praw majątkowych. Z kolei wyrokiem uzupełniającym z dnia 8 września 2020 roku Sąd ten uznał także za usprawiedliwione co do zasady roszczenia odszkodowawcze Talia z tytułu niewykonania przez PKH umowy sprzedaży energii.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem wydanym w dniu 20 grudnia 2021 roku w całości oddalił apelacje od ww. wyroków. Oddalając apelacje, Sąd Apelacyjny w Gdańsku w całości zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez zespół SPCG oraz Spółkę w odpowiedziach na apelacje.

Jest to kolejny, w całości korzystny dla reprezentowanych przez SPCG klientów wyrok rozstrzygający sprawę merytorycznie, który został wydany w toczących się od 2015 roku sporach dotyczących zerwania długoterminowych umów sprzedaży praw majątkowych i energii przez PKH. Jednocześnie jest to pierwszy wyrok rozstrzygający taki spór prawomocnie.

Zespół prawny SPCG zajmujący się postępowaniem prowadził mec. Krystian Radłowski, Partner reprezentujący Talia sp. z o.o. wraz z mec. Bartłomiejem Jarco, Counsel, oraz mec. Zofia Matyja, Senior Associate, oraz Bartosz Amroziewicz, Junior Associate.

Więcej:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/POLENERGIA-WYROK-SADU-APELACYJNEGO-W-GDANSKU-ODDALAJACY-APELACJE-POZWANEGO-W-SPRAWIE-Z-POWODZTWA-TALIA-SP-Z-O-O-O-USTALENIE-BEZSKUTECZNOSCI-OSWIADCZEN-O-WYPOWIEDZENIU-UMOW-ORAZ-O-ZAPLATE-ODSZKODOWAN-8246914.html

https://biznes.pap.pl/en/news/espi/info/3209416,polenergia-sa-(48-2021)-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-gdansku-oddalajacy-apelacje-pozwanego-w-sprawie-z-powodztwa-talia-sp–z-o-o–o-ustalenie-bezskuteczn 

 

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.