Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Postępowanie toczy się na skutek odwołań od decyzji Prezesa UOKiK z 2006 r. nakładającej na dwadzieścia banków kary pieniężne za naruszenie polskiego oraz unijnego prawa konkurencji poprzez wspólne ustalanie wysokości krajowych stawek opłaty interchange pobieranej od transakcji dokonywanych kartami systemu Visa i MasterCard. W 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał tę decyzję za prawidłową, oddalając odwołania wniesione przez banki. Skargi kasacyjne od niekorzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego złożyli adresaci decyzji, w tym dziesięć banków reprezentowanych przez Kancelarię SPCG.

Postępowanie kasacyjne zakończyło się sukcesem banków. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok sądu II instancji i przekazał sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania. Rozstrzygające znaczenie miały sformułowane w skargach kasacyjnych zarzuty natury proceduralnej. Sąd Najwyższy przychylił się do prezentowanego przez SPCG stanowiska, iż sądy niższych instancji nie zachowały odpowiedniego standardu postępowania dowodowego, który powinien być przestrzegany w tego rodzaju sprawach, wymagających m.in. przeprowadzenia złożonej analizy ekonomicznej.

Wskutek wyroku Sądu Najwyższego decyzja Prezesa UOKiK z 2006 r. utraciła walor prawomocności, a banki zyskały możliwość wykazania, że praktyki zakwestionowane w tej decyzji nie naruszały prawa antymonopolowego.

Pełnomocnikami banków w postępowaniu kasacyjnym byli Partnerzy SPCG: prof. dr hab. Sławomir Dudzik oraz dr Tomasz Spyra.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.