Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest izbą gospodarczą zrzeszającą towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

SPCG przygotowała oraz przeprowadziła dla członków IZFiA kompleksowe szkolenie pod tytułem: „UCITS V i ZAFI, wyzwania rzucone TFI – czy potrafimy im sprostać?”. Celem szkolenia było omówienie zmian wprowadzonych obszerną nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektyw ZAFI (zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) oraz UCITS V. W ramach szkolenia omówione zostały kwestie związane z nowymi warunkami wykonywania działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, obowiązkami depozytariuszy, zasadami powierzania wykonywania czynności przez towarzystwa, obowiązkami w zakresie wyceny aktywów, polityką wynagrodzeń w towarzystwach, oraz obowiązkami informacyjnymi towarzystw i funduszy inwestycyjnych.

W szkoleniu brali udział menedżerowie i pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych, agentów transferowych, podmiotów obsługujących towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne.

Szkolenie prowadził Partner SPCG mec. Artur Zapała przy wsparciu Junior Associate Huberta Andziaka.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zobacz Politykę prywatności