Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG wygrała dla spółki z Grupy Sobiesław Zasada spór, w którym powód dochodził zapłaty kwoty kilkadziesiąt milionów złotych tytułem wyrównania powodowej spółce brakującej wartości aportu na podstawie art. 175 k.s.h. Powód argumentował, że wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do powodowej spółki przez pozwanego wspólnika została znacznie zawyżona w stosunku do jego wartości zbywczej na dzień podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego powodowej spółki. Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo.

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2017 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację powodowej spółki od ww. wyroku. Sąd Apelacyjny zgodził się ze stanowiskiem, że powód nie wykazał zawyżenia wartości wniesionego aportu, o którym mowa w art. 175 k.s.h. Sąd Apelacyjny podzielił także w pełni podniesiony przez SPCG zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia przyjmując, że tego rodzaju roszczenia – jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – przedawniają się w terminie 3-letnim.

Pozwaną spółkę reprezentowali w tym postępowaniu Partnerzy Kancelarii – mec. Krystian Radłowski oraz mec. Wawrzyniec Rajchel.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.