Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

Kancelaria SPCG z powodzeniem reprezentowała MPK Kraków w sporze przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie, w którym rozpoznawana była skarga dostawcy tramwajów „Krakowiak” o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, ustalającego, że MPK Kraków należy się kara umowna w wysokości ok. 15 mln PLN za opóźnienie producenta w dostawie tramwajów.

Poprzednio, w ramach sporu pomiędzy tymi stronami, kancelaria SPCG reprezentowała MPK Kraków w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, które zakończyło się wydaniem wyroku ustalającego, że dostawca tramwajów „Krakowiak” ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w ich dostawie i z tego tytułu powinien zapłacić na rzecz MPK Kraków wskazaną karę umowną. Sąd Arbitrażowy uznał przy tym za bezzasadne zarzuty podnoszone przez producenta, że opóźnienie dostawy było wyłącznie następstwem siły wyższej, tj. niespotykanych upałów w lecie 2015 r. i ustawowego ograniczenia w dostawach prądu dla zakładów przemysłowych w okresie produkcyjnym oraz konsekwencją zmian projektowych wprowadzanych przez MPK Kraków w trakcie procesu produkcji tramwajów. W tym zakresie Sąd Arbitrażowy podzielił natomiast twierdzenia prezentowane przez kancelarię, że zmiany projektowe były przewidzianą umownie procedurą uzgadniania projektu z odbiorcą na wczesnym etapie produkcji tramwaju i, podobnie jak wskazywane przez producenta upały oraz ograniczenia w dostawach prądu, nie miały one realnego wpływu na wielomiesięczne opóźnienie w produkcji i dostawie „Krakowiaków”.

Z ramienia SPCG w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie MPK Kraków S.A. było reprezentowane przez mec. dr Jakuba Górskiego i mec. Pawła Węca. Ponadto, w skład zespołu zajmującego się sprawą na poszczególnych jej etapach, wchodzili mec. Marta Rytlewska, mec. Paweł Łękawski, aplikantka adwokacka Aleksandra Tabor i aplikant adwokacki Marcin Kurek.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.