Aby znaleźć prawnika skorzystaj z wyszukiwarki. Możesz również przeglądać prawników wg stanowisk lub nazwisk:

SPCG reprezentowała sieć Tesco Polska w sporze z byłym dostawcą dochodzącym zapłaty należności mających wynikać z zawartego przez strony porozumienia. Kancelaria w imieniu Tesco Polska wskazywała natomiast, że dochodzone pozwem roszczenie jest bezzasadne, albowiem strony zawarły wzajemną umowę o negatywnym uznaniu długu, skutkiem której było wygaśniecie dochodzonego pozwem roszczenia dostawcy. Przedmiotowa umowa została zawarta wraz z podpisaniem przez strony warunków handlowych na kolejny rok współpracy, zaś jej celem było całościowe rozliczenie dotychczasowej współpracy stron i wyeliminowanie stanu niepewności co do ewentualnych wzajemnych rozliczeń stron. Z kolei dostawca zarzucał, że umowa taka nie jest skuteczna, albowiem nie konkretyzowała ona roszczeń będących przedmiotem zwolnienia z długu, a na dzień jej zawarcia strony nie wiedziały, czy przysługuje im jakieś roszczenie oraz jaka jest jego wysokość.

Orzekający w sprawie Sąd pierwszej instancji oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w pełni podzieliły zarzuty Tesco Polska wskazując, że na gruncie polskiego prawa dopuszczalne jest zawarcie umowy, w której wierzyciel uznaje wobec dłużnika nieistnienie jego długu. Uznanie negatywne jest dokonywane właśnie w takich sytuacjach, w których strony nie są pewne, czy na jednej z nich ciąży jeszcze określony dług i w jakiej wysokości. Istotą umowy o uznanie negatywne są zgodne oświadczenia woli stron co do wygaśnięcia ewentualnego obowiązku świadczenia ciążącego na dłużniku w ramach określonego stosunku obligacyjnego. Złożone w takich okolicznościach oświadczenie wierzyciela jest dla niego wiążące, czyli kształtuje jego sytuację w sposób definitywny. W konsekwencji dochodzone pozwem żądanie dostawcy zostało w całości oddalone. Oddalona została także apelacja strony powodowej od korzystnego dla sieci handlowej wyroku Sądu pierwszej instancji.

Z ramienia SPCG sieć Tesco Polska reprezentowali dr Jakub Górski, Partner, mec. Paweł Węc, Senior Associate oraz mec. Paweł Łękawski, Associate.

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Zobacz Politykę prywatności.